e- Dönüşüm

E-dönüşüm Nedir?


E-dönüşüm Nedir?

e-Dönüşüm Nedir?

Küresel ağlar geçtiğimiz iki yüzyıl boyunca, dünyayı dev bir köye ve tek bir dev pazaryerine dönüştürmüştür.

 • Endüstri ve Ulaşım Devrimi ile demiryolu, hava, deniz ve kara ulaşım ağlarıyla,
 • Medya ve İletişim Devrimi ile telekomünikasyon ve medya ağlarıyla,
 • Finans Devrimi ile bankalarla, uluslararası para piyasalarıyla ve ödeme sistemleriyle örülmüştür.

Bu yüzyılı, Enformasyon Devrimi ile Dünyanın Internet ağlarıyla örülmesi sonucu, küreselcilerin merkezden çevreye düzleştirdiği dünyanın, çevreden merkeze küreselleşmesi belirleyecektir.

Enformasyon Toplumunun gelişme dinamiğini, ICT teknolojisi, enformasyon ve internet şebekeleri (cloud) ile veri tabanları (big data, veri madenciliği) yönlendirmektedir.
Veri artışı, saklanması, erişimi, değişme ve gelişmenin temel kaynağıdır.

Enformasyon Toplumu, çok merkezli ve yaygındır. Gündemi;

 • Networking- ağlaşma,
 • Kapasite fazlalığı;
 • Talebin kıt ve kritikleşmesi,
 • Şeffaflık,
 • Değer zincirinin internete taşınması,
 • Tedarik zincirlerinden B2B2C2C ekosistem içi/dışı entegrasyonlara yöneliş,
 • Kamunun Internet temelli i-Dönüşüm regülasyonlar belirlemektedir.

İşin başı da sonu da artık internettir!

ICT ile desteklenen işletmelerin sınırları genişlemiş ve cari tedarik zincirleri etrafında yapılanmış iş dinamikleri hızla değişmiştir.

Internet, İşi; mekandan, mesafeden, miattan ve bunların yol açtığı maliyetlerden büyük ölçüde muaf kılmıştır.

Cari tedarik zincirlerini işlevsizleştirerek yeni inşa edilecek ekosistemlerin önünü açmıştır.

Bu değişime ayak uydurabilmek firmaların asal gündemi haline gelmiştir.

Hayatın her anında ve alanında, adım adım Enformasyon Toplumuna doğru ilerleyen, “Yeni Türkiye’nin İş Dünyasının e-Dönüşümünü” hedefleyen aşağıdaki uygulamalar, ardı ardına hayatımıza girmaye başlamıştır.

 • e-Defter
 • e-İrsaliye
 • e-Fatura
 • e-Bilet
 • e-Arşiv
 • e-Genel Kurul
 • MTHS
 • KEP

e-Fatura, e-Arşiv, e-Bilet ve e-Defter ardından e-İrsaliye, e-Ödeme gibi sisteme eklenecek yeni uygulamalar ve kayıtlı e-posta (KEP) hizmetinin yaygınlaşması ile internet tabanlı ticaret ve iş modelleri artarak devam edecektir.

Bu uygulamalar; işletmelerin Dünya ekonomisine şeffaf ve hesap verebilir entegrasyonu ile, sürdürülebilir istikrar hedefleri doğrultusunda, toplumun tüm paydaşlarının bilgiye erişebilirliği ve çıkarlarının korunmasını sağlayacaktır.