e- Dönüşüm

E-arşiv


E-arşiv

e-Arşiv Nedir?

e-Arşiv; 30.09.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliği sıra no:433 ile yürürlüğe girmiştir; e-fatura kapsamı dışında kalan vergi mükelleflerine ve nihai tüketiciye kesilen faturaların elektronik ortama taşınmasına e-Arşiv denir.

Uygulamadan özel entegratörler veya bilgi işlem sistemi entegrasyonu yöntemleri ile yararlanılabilir.

e-Arşiv hizmeti verebilmek için aşağıdaki kalite belgelerine sahip olmak gerekmektedir.

TS -ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgesi.


Elektronik ortamda fatura ve e-arşiv raporu oluşturabilir,
Mali mühür ile onaylayabilir,
Zaman damgası kullanabilir,
Oluşturulan faturayı alıcısına iletebiliriniz.
Faturalarınız sakalanabilir.


Gtbs Bilgi Sistemleri çözüm ortağı olan Uyumsoft mali mühür değerlendirme onaylıdır ve saklama hizmeti veren kuruluşlar arasındadır.

e-Arşiv mükellefleri;
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır

e-Arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar UBL-TR formatında oluşturulur ve XADES-A standardı ile Gelir İdaresi Başkanlığına rapor edilir.

e-Arşiv işletmeleri, faturaların kağıt nüshasını saklama yükünden kurtarıyor, belgelere hızla eriştiriyor ve saklama maliyetlerini düşürüyor.


Tüm bu süreçlerde Gtbs Bilgi Sistemlerinin danışmanlığından yararlanabilirsiniz.

Bizi arayın: 0
232 435 48 27 veya eposta gönderin: info@gtbs.com.tr