e- Dönüşüm

E-defter


E-defter

e-Defter Nedir?

e-Defter uygulaması 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik defter genel tebliği sıra no:1 ile yürürlüğe girmiştir;

e-Defter; http://www.edefter.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Zorunluluk kapsamına giren defterler

Yevmiye defteri
Büyük Defter (Defter-i Kebir)


e-Defter mükellefleri Kimlerdir?

04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-Defter mükellefidirler.

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-Defter mükellefidirler.

Defterler XBRL standardı ile oluşturulur ve mali mühür ile imzalanır. Başkanlık sisteminde arızi bir durum olması durumunda defterlerde zaman damgası kullanımı gerçekleştirilir.

Platform bağımsız e-defter, muhasebe programına bağlı olmadan bütün muhasebe programlarından kayıtları alarak e-defter oluşturma kavramını ifade eder.

e-Defter ile iş Akışı:

Yevmiye defter boyutunun sınırı aşmamasına bakılır, imzalanır,
Yevmiye defterinin şema ve şematron kontrolü yapılır,
Yevmiye defteri beratı oluşturulur ve imzalanır,
Yevmiye defteri beratı şema şematron kontrolü yapılır,
Yevmiye defteri beratı sıkıştırılır.
Hatasız oluşan dosyalar GIB’in sitesine yüklenir.
Eğer yukarıdaki sıralamada herhangi bir hata oluşur ise, e-defter hazırlanamaz.

Tüm bu süreçlerde Gtbs Bilgi Sistemlerinin danışmanlığından yararlanabilirsiniz.

Bizi arayın: 0
232 435 48 27 veya eposta gönderin: info@gtbs.com.tr